Moderná škola jazykov
              Kníhkupectvo


             Srdečne Vás vítame na stránkach Alfa-Omegy


[SK]:[EN]

Úvod   :.
Kurzy Angličtiny :.
začiatočníci   :.
začiatočníci+   :.
mierne pokročilí   :.
pokročilí   :.
konverzácia v AJ   :.
obchodná angličtina   :.
nová MATURITA   :.
AJ pre deti   :.
KNÍHKUPECTVO :.
Preklady a tlmočenie :.
Turistický sprievodca :.
Cenník :.
Prihláška :.
Fotogaléria :.
O nás :.
Kontakt :.Jazykové centrum ALFA-OMEGA sídlo v Liptovskom Mikuláši, Bellova 3472/9 a prevádzku na Námestí osloboditeľov č.7 (zeleno-žltá budova pri fontáne vedľa Unicredit banky/cukrárne Veronika - nad TinkyPinky-Palacinky, na tom istom poschodí ako sú fy. Mirage a Datax) - vchod do budovy je v podchode v uličke.

V našom jazykovom centre nájdete kníhkupectvo a modernú školu jazykov.

V kníhkupectve si môžete vybrať zo širokej ponuky jazykovej literatúry (učebnice, slovníky, príručky, atď.) ale aj veľa iných zaujímavých kníh.
V jazykovej škole zas poskytujeme vyučovanie jazykov pre jednotlivcov a menšie skupiny. Organizujeme jazykové kurzy pre verejnosť a firmy, prípadne individuálne. Výučba prebieha buď v našich priestoroch alebo priamo u klientov v ich firme.

Alfa-Omega sa špecializuje hlavne na vyučovanie anglického jazyka. Taktiež vieme poskytnúť hodiny slovenčiny pre cudzincov. Ponuka našich kurzov pokrýva všetky stupne znalosti jazyka. Naši klienti si môžu vybrať z ponúkaných kurzov alebo im zostavíme špeciálny kurz. Kurzy iných svetových cudzích jazykov (nemčina, španielčina, ruština, francúzština, ...) môžu byť zabezpečené na objednávku. Viac informácií o našich kurzoch nájdete v časti ponuka kurzov.

Forma štúdia - zameriavame sa hlavne na zvládnutie komunikatívnych jazykových zručností: Speaking (rozpravanie), Listening (počúvanie s porozumením), Reading (čítanie) a Writing (písanie). Samozrejme k tomu patrí aj slovná zásoba a gramatika - zrozumiteľne a jednoducho, bez ktorých by nadobúdanie uvedených zručností nebolo efektívne. Takisto ďalšou výhodou sú malé skupiny - max. 12 ludí v skupinovom kurze, aby sa vyučujúci mohol každému venovať.
Zámerom používania našich vlastných vyučovacích metód je docielenie aktívnej znalosti vybraného cudzieho jazyka u našich klientov. Naše techniky sú zamerané na dosiahnutie plynulosti a nadobudnutie potrebnej slovnej zásoby, aby sa človek mohol bez problémov dohovoriť v rôznych situáciach.

Zamestnávame lektorov, ktorých materinský jazyk je angličtina ako aj učiteľov angličtiny slovenského pôvodu. Naši zamestnanci majú skúsenosti s vyučovaním jazykov a boli zaškolení v používaní našich vyučovacích metód, ktoré sú klasické, rokmi overené s modernými inovačnými prvkami (napr. Callanova metóda, kde učiteľ a učiaci sa aktívne komunikujú medzi sebou). Naše metódy učenia nemajú žiadne prvky sugestopédie (napr. učenie v hladine alfa), prip. iné neosvedčené a neštandardné metódy učenia.

Názov nášho centra ALFA-OMEGA je tvorený z prvého a posledného písmena gréckej abecedy a vyjadruje začiatok a koniec, v našom vnímaní učenie sa všetkého podstatného od A do Z. Zároveň Alfa-Omega má aj biblický pôvod a je jedným zo symbolov kresťanstva :-).   *  *  *   ©2004-2011 .:. ALFA-OMEGA .:. www.alfa-omega.sk .:. Liptovský Mikuláš  *  *  *